Chính sách quyền riêng tư cho TechZ24h

Tại Technews24G bạn có thể truy cập từ https://technews24g.com/ một trong các ưu tiên chính của chúng tôi là quyền riêng tư của các khách truy cập. Tài liệu Chính sách được Bảo mật này bao gồm những loại thông tin được thu thập và ghi lại bởi Technews24G và cách chúng tôi khi sử dụng thông tin đó. Nếu bạn có thêm những câu hỏi hoặc yêu cầu thêm thông tin về Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các hoạt động trực tuyến của chúng tôi và sẽ có giá trị đối với khách truy cập vào website của chúng tôi có liên quan tới thông tin mà họ đã chia sẻ hoặc thu thập trong Technew24G. Chính sách này không áp dụng cho bất kỳ các thông tin nào được thu thập ngoại tuyến hoặc qua những kênh khác ngoài trang web này.

Cho phép

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi là bạn hãy đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi và đồng ý với những điều khoản của nó.

Thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin cá nhân mà bạn đã được yêu cầu cung cấp và lý do tại sao bạn được yêu cầu cung cấp, sẽ được làm rõ hơn cho bạn tại thời điểm chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp về thông tin cá nhân của mình.

Nếu bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được về thông tin bổ sung của bạn như tên, địa chỉ email và số điện thoại, nội dung thư và hay tệp đính kèm mà bạn có thể gửi cho chúng tôi và bất kỳ các thông tin nào khác mà bạn có thể chọn cung cấp

Khi bạn đăng ký 1 Tài khoản, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin về liên hệ của bạn, bao gồm các mục như tên, tên công ty và địa chỉ, địa chỉ email hay số điện thoại.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập được theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

  • Cung cấp, vận hành và duy trì website của chúng tôi
  • Cải thiện, cá nhân hóa và mở rộng về trang web của chúng tôi
  • Hiểu và phân tích cách bạn sử dụng website của chúng tôi
  • Phát triển các sản phẩm, dịch vụ hay tính năng và chức năng mới
  • Liên lạc với bạn, trực tiếp hoặc thông qua một trong những đối tác của chúng tôi, bao gồm có cả dịch vụ
  • Khách hàng, để cung cấp cho bạn những bản cập nhật và thông tin khác liên quan tới trang web cũng như cho những mục đích tiếp thị và quảng cáo
  • Gửi đến cho bạn email
  • Tìm và ngăn chặn các hành vi gian lận

Tệp nhật ký

TechNews24G tuân theo quy trình tiêu chuẩn của việc dùng tệp nhật ký. Các tệp này ghi nhật ký của khách truy cập khi họ truy cập những trang web. Tất cả những công ty lưu trữ đều đã làm điều này và là một phần của phân tích các dịch vụ lưu trữ. Thông tin được thu thập bởi các tệp nhật ký bao gồm các địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, và Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), dấu ngày và giờ, những trang giới thiệu / thoát và có thể cả số lần khi nhấp chuột. Chúng không được liên kết với bất kỳ các thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân. Mục đích của thông tin là để phân tích về xu hướng, quản lý trang web, và theo dõi chuyển động của người sử dụng trên trang web và thu thập thông tin về nhân khẩu học.

Cookie DoubleClick DART của Google

Google là một trong các nhà cung cấp bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Nó cũng sử dụng cookie, và được gọi là cookie DART, để phân phát và quảng cáo cho khách truy cập trang web của chúng tôi dựa trên về lượt truy cập của họ vào www.website.com và các trang web khác ở trên internet. Tuy vậy, khách truy cập có thể chọn từ chối việc dùng cookie DART bằng cách truy cập Chính sách bảo mật của mạng nội dung và quảng cáo của Google tại URL sau

Chính sách Bảo mật của Đối tác Quảng cáo

Bạn có thể tham khảo danh sách này để tìm Chính sách Bảo mật cho từng đối tác quảng cáo của TechNews24G.Com.

Máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba sử dụng các công nghệ như cookie, JavaScript hoặc Web Beacons được sử dụng trong những quảng cáo và liên kết tương ứng của chúng sẽ xuất hiện trên TechZ 24h, và được gửi trực tiếp đến trình duyệt của người dùng. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Các công nghệ này được dùng để đo lường hiệu quả của những chiến dịch quảng cáo của họ và hoặc để cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn thấy trên những trang web mà bạn truy cập.

Lưu ý rằng TechNews24G sẽ không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie được các nhà quảng cáo bên thứ ba sử dụng.

Chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba

Chính sách Bảo mật của TechNews24G không áp dụng cho những nhà quảng cáo hoặc trang web khác. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn hãy nên tham khảo. Chính sách Bảo mật tương ứng của những máy chủ quảng cáo của bên thứ ba này để biết thêm về thông tin chi tiết. Nó có thể bao gồm nhiều thực hành và hướng dẫn của họ về cách chọn không tham gia những tùy chọn nhất định.

Bạn có thể chọn tắt cookie thông qua những tùy chọn trình duyệt cá nhân của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về quản lý cookie với những trình duyệt web cụ thể, bạn có thể tìm thấy thông tin này tại những trang web tương ứng của trình duyệt.

Quyền riêng tư của CCPA (Không bán thông tin cá nhân của tôi)

Theo CCPA, trong số những quyền khác, người tiêu dùng California có quyền:

Yêu cầu doanh nghiệp thu thập dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng tiết lộ các danh mục và phần dữ liệu cá nhân cụ thể mà doanh nghiệp đã thu thập về người tiêu dùng

Yêu cầu doanh nghiệp xóa mọi dữ liệu cá nhân về người tiêu dùng mà doanh nghiệp đã thu thập.

Yêu cầu doanh nghiệp bán dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, không bán dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng.

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Quyền bảo vệ dữ liệu GDPR

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn nhận thức đầy đủ về tất cả những quyền bảo vệ dữ liệu của mình. Mọi người sử dụng được hưởng các điều sau đây:

Quyền truy cập – Bạn có quyền yêu cầu bản sao về dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi có thể tính cho bạn một khoản phí nhỏ về dịch vụ này.

Quyền cải chính – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ các thông tin nào mà bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi để điền đầy đủ thông tin mà bạn cho là chưa đầy đủ.

Quyền xóa – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu về cá nhân của bạn, trong một số điều kiện khi nhất định.

Quyền hạn chế xử lý – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sẽ hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Quyền phản đối việc xử lý – Bạn có quyền được phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Quyền về tính khả chuyển của dữ liệu – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập được cho một tổ chức khác hoặc sẽ trực tiếp cho bạn, theo một số điều kiện nhất định.

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin dành cho trẻ em

Một phần ưu tiên khác của chúng tôi là sẽ tăng cường bảo vệ trẻ em khi sử dụng Internet. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ quan sát, tham gia và  hay giám sát và hướng dẫn hoạt động trực tuyến của họ.

TechNews24G không cố ý thu thập bất kỳ các Thông tin Nhận dạng Cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn cho rằng con bạn đã được cung cấp loại thông tin này trên trang web của chúng tôi, chúng tôi đặc biệt sẽ khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngay lập tức xóa các thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.